SUBVENCIONS: Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici

Taules de barems i imports subvencionables

Estalvi energètic
30% ≤ ∆C < 45%

Aconseguit amb l'actuació
(Energia primària no renovable, EPNR)

 • 40% màxim de la subvenció del cost de l'actuació

 • Habitatge
  Quantia màxima de l'ajut per habitatge 6.300(€)

 • Locals comercials o altres usos
  Quantia màxima de l'ajut per m2 56 (€)

 • Inversió màxima subvencionable per habitatge
  Subvenció màxima, 100%, inclosa vulnerabilitat 15.750 (€)

Estalvi energètic
45% ≤ ∆C < 60%

Aconseguit amb l'actuació
(Energia primària no renovable, EPNR)

 • 65% màxim de la subvenció del cost de l'actuació

 • Habitatge
  Quantia màxima de l'ajut per habitatge 11.600(€)

 • Locals comercials o altres usos
  Quantia màxima de l'ajut per m2 104 (€)

 • Inversió màxima subvencionable per habitatge
  Subvenció màxima, 100%, inclosa vulnerabilitat 17.846 (€)

Estalvi energètic
∆C ≥ 60%

Aconseguit amb l'actuació
(Energia primària no renovable, EPNR)

 • 80% màxim de la subvenció del cost de l'actuació

 • Habitatge
  Quantia màxima de l'ajut per habitatge 18.800(€)

 • Locals comercials o altres usos
  Quantia màxima de l'ajut per m2 168 (€)

 • Inversió màxima subvencionable per habitatge
  Subvenció màxima, 100%, inclosa vulnerabilitat 23.500 (€)