Termini de presentació de sol·licituds

*Es recomana presentar la documentació per a l'emissió de l'informe administratiu "Pas previ a la sol·licitud" (tramitació simultània amb l'informe tècnic) amb un mes d'antelació al tancament de la convocatòria.


Oficina Tècnica de Rehabilitació
de Catalunya

El Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya és la seu de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTRC), per acord amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

L'OTRC és un punt d'informació, assessorament i acompanyament als Administradors de Finques en el procés de subvenció per a la rehabilitació d'edificis, a més de difondre les condicions del programa i comunicació a la societat.

El paper dels Administradors de Finques és essencial per impulsar la rehabilitació energètica dels edificis.

El nostre paper és el d'ajudar als propietaris dels edificis plurifamiliars constituïts sota el règim jurídic de comunitat de propietaris i d'altres en la gestió de les sol·licituds per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el major nombre d'edificis possible.

L'Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha vist des del primer moment, la necessitat de comptar amb els Administradors de Finques per donar a conèixer i promocionar els programes de rehabilitació d'edificis, entenent que la col·laboració públic privada en projectes d'aquesta magnitud i importància és indispensable.

L'acord amb l'AHC té un missatge clau: el reconeixement dels Administradors de Finques com a professionals essencials en les relacions entre l'Administració Pública i els ciutadans.

5 LÍNIES D'ACTUACIÓ DE L'OTRC

service icon

Formació:

Tallers mensuals en format telemàtic per als col·legiats.
 
 

service icon

Assessorament

per part de l'assessoria d'arquitectura del CAFBL, a més d'un tècnic extern sobre la millora energètica prèvia a tot el procés.

service icon

Acompanyament

En el procés de presentació de documents.
 
 

service icon

Difusió

Als col·legiats mitjançant circulars, contingut informatiu a la plataforma del programa de rehabilitació...

service icon

Pla de comunicació

per difondre la bondat de la rehabilitació.
 


OBJECTIU

Rehabilitar un total de 1.500 edificis, que corresponen a uns 22.750 habitatges aproximadament, abans de desembre de 2023 i abans de finalitzar juny de l'any 2026, 65.000 habitatges.

Sol·licitud de la subvenció de l'edifici

A l'OTRC ens encarreguem de la presentació de la documentació administrativa a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

+ informació
about bg

L'OTRC EN PRIMERA PERSONA

Enrique Vendrell
Que representa l'AFC en el procés de rehabilitació?

Lorenzo Viñas
Quin és el paper dels Col·legis de Catalunya?

Alberto Izquierdo
Quina formació s'oferirà als AFC?

Víctor Tapiol
Com actua l'AFC?

Victor Forns
Què és l'OTRC?