Conveni finançament Fons Next Generation

Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Departament d'Economia i Hisenda, Avalis de Catalunya, SGR, l'Institut Català de Finances i diverses entitats financeres, per al finançament dels programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial en el marc dels fons Next Generation EU.

Aquest conveni facilita l'accés al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, oferint condicions avantatjoses i simplificant els procediments, per realitzar inversions en rehabilitació residencial unifamiliar o plurifamiliar que comportin una millora en l'eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles.

L'objectiu del conveni és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l'import de l'ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus.

L'entitat que s'ha adherit al conveni i amb la qual els Col·legis d'Administradors de Finques tenim una estreta col·laboració és:


Caixa d'enginyers

Si vols tenir una estimació de la quota resultant del prèstec sol·licitat, pots accedir al Simulador de Préstecs que posa a la teva disposició Caixa d’Enginyers.


Altres entitats adherides: Arquia Banca, BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander, Bankinter, CaixaBank, Deutsche Bank, Ibercaja i UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris).Característiques dels préstecs

Els préstecs concedits, que s'ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l'IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l'AHC, la qual es destinarà a l'amortització anticipada del préstec que s'aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar sense alterar el termini del préstec formalitzat.

En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d'amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins arribar als 15 anys.

Per als particulars, el tipus d'interès serà d'un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

En el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d'Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa en el tipus d'interès de l'1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

A més, la inversió que facin les persones propietàries en el marc d'aquests programes serà desgravable en la declaració de la renda i les subvencions rebudes no tributaran com ingrés a efectes IRPF.

Més informació sobre el Conveni.