about bg Punt d'informació Administradors de Finques colˇlegiats/desPunts d'informació ciutadana

Relació d'oficines de rehabilitació municipal/comarcal.

En cas que no hi hagi un oficina de rehabilitació municipal/comarcal situada a l'ŕmbit territorial d'ubicació de l'edifici que es vol rehabilitar, l'organ competent serŕ:

Serveis Territorials d'Habitatge
Barcelona: c. d'Aragó, 244-248, 08007
Girona: pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002
Lleida: c. del Clot de les Monges, 6-8, 25007
Tarragona: c. del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005
Terres de l'Ebre: pl. de Gerard Vergés, 1, 43500